600 καταναλωτές άλλαξαν πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας

Η παραπάνω εικόνα είναι από την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ 12/8/2020

Leave a Comment