Δαπάνες του Δήμου Λαμίας για τον εορτασμό του πολιούχου της Λαμίας

Παρακάτω είναι κάποιες δαπάνες του Δήμου Λαμίας που είναι αναρτημένες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ για τον εορτασμό του πολιούχου της Λαμίας 18/10/2021

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 8000 ευρώ [  Προβολή αρχείου]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ , ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 2976 ευρώ [Προβολή αρχείου ]

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 750 ευρώ [Προβολή αρχείου]

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 576 ευρώ [ Προβολή αρχείου ]

Leave a Comment