Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου στεγάστρου στο ανοικτό κολυμβητήριο

Ημερομηνία: Τετ, 29/07/2020 – 13:45 έως Δευ, 07/09/2020 – 14:00
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 28844
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης:
Τετ, 29/07/2020
Είδος Προκήρυξης: Έργα, Προμήθειες, Υπηρεσίες

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
τον με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016 ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή  διαγωνισμό για την προμήθεια
«Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου στεγάστρου στο ανοικτό κολυμβητήριο»
Προϋπολογισμού 403.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

18_diakiryxi_stegastro_signed.pdf

 katopsi_stegastroy.pdf

Leave a Comment