6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020

Έγκριση της 6ης αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020 της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Λαµιέων σε υφιστάµενους κωδικούς αριθµούς εξόδων του προϋπολογισµού της Επιχείρησης, όπως ακολουθεί:

 Προβολή αρχείου

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*