Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

 Προβολή αρχείου

Εντύπωση προκαλεί ότι η μοριοδότηση της ηλικίας. Μέχρι 50 ετών 10 μονάδες και πάνω από 50 ετών 20 μονάδες. Δηλαδή οι μεγαλύτερες ηλικίες καθαρίζουν καλύτερα;

Leave a Comment