Δημοπρασία του δημοτικού αναψυκτηρίου στην πλατεία όπισθεν του Αγ. Αθανασίου στα Γαλανέϊκα Λαμίας.

Λαμία, 03/ 07 /2023
Αριθ.πρωτ: 28617

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ανακοινώνουμε ότι στις 17 Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού (1ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου-αναψυκτηρίου στην πλατεία όπισθεν του Αγ. Αθανασίου στα Γαλανέϊκα Λαμίας. Η διάρκεια μίσθωσης θα είναι τρία έτη.
Τιμή πρώτης προσφοράς: 1.000,00 €/μισθωτικό μήνα.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, εκτός των άλλων, πρέπει να καταβάλλει χρηματική εγγύηση 10% επί του ορίου της πρώτης προσφοράς που υπολογίζεται για χρόνο μισθώσεως ενός έτους, ήτοι 100,00€, να προσκομίσει φορολογική και δημοτική ενημερότητα, και να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή με τα ίδια δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόμενος η δημοπρασία θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία καθώς και το πλήρες κείμενο που περιλαμβάνει τους όρους της διακήρυξης και τα πλήρη δικαιολογητικά, μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία Τμήματος Προσόδων του Δήμου (1ος όροφος τηλ.: 22313-51062 & 51053) καθώς & να την κατεβάσετε από το Διαύγεια την αριθμ. 199-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ: 6ΤΣ6ΩΛΚ-Ι16.
Ο Δήμαρχος Λαμιέων
Ευθύμιος Κ. Καραΐσκος

Leave a Comment