ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 9η Ιουνίου 2024, ημέρα Κυριακή, και θα αρχίσει την 07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα, που έχουν οριστεί με την υπ’ αριθ. 108559/17-05-2024 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Φθιώτιδας για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας

e.rapti
Τρί, 21/05/2024 – 14:41

Κοινοποίηση