Οργανισμός

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας 2020

Το ΦΕΚ : 20200204224

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας 2016

Το ΦΕΚ : 20160203841

Κοινοποίηση