Δημοτική Επιτροπή

Στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 5056/2023 (Α’ 163) προβλέφθηκε η αντικατάσταση της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής από τη δημοτική επιτροπή. Η δημοτική επιτροπή από την 1.1.2024 ασκεί τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής, της επιτροπής ποιότητας ζωής, καθώς και της εκτελεστικής επιτροπής, η οποία καταργείται.

H Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαμίας αποτελείται από 9 άτομα. Τα 6 μέλη είναι από την πλειοψηφία και τα 3 από τους υπόλοιπους συνδυασμούς.

Πρόεδρος είναι ο Ποντίκας Γεώργιος και αντιπρόεδρος ο Δημήτριος Τζούφλας :

1.- Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης
2.- Δημήτριος Κυρίτσης
3.- Ιωάννης Ρούλιας
4.- Βασίλειος Καραγιαννίδης
5.- Γεώργιος Σγάγιας
6.- Δημήτριος Τζούφλας [ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ]
7.- Κωνσταντίνος Ξεφλούδας [ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ]
8.- Μαρία Αντωνίου- Σιούτα [ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ]

https://lamia.gr/basiki-selida/armodiotites-meli-dimotikis-epitropis

Συγκλήσεις / Θέματα ΔΕΔΛ :

de_1_2024

de_2_2024

de_3_2024

4_2024__Δ.Ε.__ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_signed

6_2024__Δ.Ε.__ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_signed

7_2024__Δ.Ε.__ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_signed

9__2024__Δ.Ε.__ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_signed

10__2024__Δ.Ε.__ΟΡΘΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_signed

11__2024__Δ.Ε.__ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_signed

13__2024__Δ.Ε.__ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_signed

14__2024__Δ.Ε.__ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_signed

Κοινοποίηση