Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία “Σύμβουλος ωρίμανσης συγχρηματοδοτούμενων έργων”

28 August 2020 inlamia 0

Περίληψη: Αντικείμενο είναι η παροχή υπηρεσιών χρηματοικονομικού συμβούλου (έργων, δράσεων, κλπ.) ο οποίος: -Θα διερευνά, καταγράφει και ενημερώνει για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης του Δήμου…

Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου στεγάστρου στο ανοικτό κολυμβητήριο

12 August 2020 inlamia 0

Ημερομηνία: Τετ, 29/07/2020 – 13:45 έως Δευ, 07/09/2020 – 14:00 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 28844 Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: Τετ, 29/07/2020 Είδος Προκήρυξης: Έργα, Προμήθειες, Υπηρεσίες Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ…