Περίληψη Δικογράφου Αίτησης (βάσει του άρθρου 10 παρ.4 Ν.4182/2013) για τη συζήτηση της από 01-09-2023 αιτήσεως του Δήμου Λαμιέων και ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας (εκούσια δικαιοδοσία) περί αλλαγής σκοπού αναφορικά με “Κληροδότημα Μουστάκα”

Περίληψη Δικογράφου Αίτησης (βάσει του άρθρου 10 παρ.4 Ν.4182/2013) για τη συζήτηση της από 01-09-2023 αιτήσεως του Δήμου Λαμιέων και ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας (εκούσια δικαιοδοσία) περί αλλαγής σκοπού αναφορικά με “Κληροδότημα Μουστάκα”

Περίληψη Δικογράφου Αίτησης (βάσει του άρθρου 10 παρ.4 Ν.4182/2013) για τη συζήτηση της από 01-09-2023 αιτήσεως του Δήμου Λαμιέων και ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας (εκούσια δικαιοδοσία) περί αλλαγής σκοπού αναφορικά με “Κληροδότημα Μουστάκα”

e.rapti
Παρ, 12/04/2024 – 11:25

Κοινοποίηση