Τροποποίηση εγκεκριμένου Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου (Τ.Ρ.Σ.) για την ανέγερση διοικητηρίου στην έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Με την αρ. 93 /2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων εγκρίθηκε η υπ’ αριθ 119/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής που αφορά την «Τροποποίηση εγκεκριμένου Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου (Τ.Ρ.Σ.) για την ανέγερση διοικητηρίου στην έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας » και ειδικότερα την τροποποίηση των χρήσεων γης και του καθορισμού όρων δόμησης.

Γραφείο Πολεοδομικών Θεμάτων
Ταχ. Δ/νση : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού
Ταχ. Κωδ. : 35100
Τηλ. : 2231351094
Πληροφορίες Σ. Μπάτρη
e-mail: s.mpatri@lamia-city.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο αντιδήμαρχος Πολεοδομικού Σχεδιασμού ανακοινώνει ότι :

Με την αρ. 93 /2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων εγκρίθηκε η υπ’ αριθ 119/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής που αφορά την «Τροποποίηση εγκεκριμένου Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου (Τ.Ρ.Σ.) για την ανέγερση διοικητηρίου στην έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας » και ειδικότερα την τροποποίηση των χρήσεων γης και του καθορισμού όρων δόμησης.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να προσέλθουν στα γραφεία της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Λαμιέων – Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού – κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για να λάβουν γνώση της τροποποίησης, και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις τους, μέσα σε δέκα
πέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης .
Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε δύο φύλλα τοπικών εφημερίδων (δια του επισπεύδοντα φορέα) για δύο συνεχόμενες ημέρες, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαμιέων (https://www.lamia.gr/) προς ενημέρωση των πολιτών και στο Κεντρικό Δημοτικό
κατάστημα του Δήμου, όπου μπορούν επίσης να κατατεθούν τυχόν ενστάσεις των ενδιαφερομένων μέσα στο ως άνω οριζόμενο χρονικό διάστημα ,οι οποίες θα πρέπει με ευθύνη του Δημοτικού καταστήματος Λαμιέων να διαβιβαστούν στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου.

Ε.Δ.
Αρχείο Φ.Τ/Σ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Κοινοποίηση

Leave a Comment