Αυτοδίκαιη λύση της εργασιακής σχέσης στελεχών του Δήμου Λαμίας

Σε δύο αποφάσεις που αναρτήθηκαν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου Λαμίας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαπιστώνει την αυτοδίκαιη λύση της εργασιακής σχέσης της Χριστοπούλου  Ευσταθίας του Χρήστου ως Μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Δήμου Λαμιέων από 31/12/2023, λόγω απώλειας της ιδιότητας του Δημάρχου Λαμιέων.

Διαπιστώνει την αυτοδίκαιη λύση της εργασιακής σχέσης της Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης Χονδρογιάννη Ευαγγελίας του Κωνσταντίνου με τον Δήμο Λαμιέων από 01/01/2024, λόγω απώλειας της ιδιότητας του Δημάρχου Λαμιέων.

 

Κοινοποίηση

Leave a Comment