Ανασυγκρότηση Σχολικών Επιτροπών Δήμου Λαμίας

Ορισμός εκπροσώπων για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

Α. Ορίζει Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Λαμιέων τον Αντιδήμαρχο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παρχαρίδη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, με αναπληρώτρια του την Δημοτική Σύμβουλο κα Αργύρη Παρασκευή του Ιωάννη.
Β. Εγκρίνει τη συμμετοχή του κ. Κυρίτση Αθανασίου του Ηλία, ως εκπρόσωπο των παραγωγικών τάξεων στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, με αναπληρωτή του τον κ. Καραγεώργο Κωνσταντίνο του Αθανασίου.

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια.

Ορίζει εκπροσώπους του Δήμου Λαμιέων στα Σχολικά Συμβούλια ως εξής:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ Αντιδήμαρχος Δημοτικός Σύμβουλος και ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΩΝΗ αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Παιδείας δια Βίου Μάθησης & Αθλητισμού.

Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων.

Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων.

Κοινοποίηση

Leave a Comment