Απόφαση Δημάρχου για ορισμό προέδρου Δημοτικής Επιτροπής

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό προέδρου Δημοτικής Επιτροπής

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό προέδρου Δημοτικής Επιτροπής

m.oikonomou
Παρ, 12/01/2024 – 13:31

Κοινοποίηση