Αυξήσεις στο επίδομα γέννησης παιδιών.

Πρόκειται για αύξηση κατά 400 έως 1.500 ευρώ, αναλόγως του αριθμού των τέκνων. Συγκεκριμένα:

για 1 τέκνο το επίδομα γέννησης ανέρχεται σε 2.400 ευρώ, αυξάνεται δηλαδή κατά 400 ευρώ.

για 2 τέκνα ανέρχεται πλέον σε 2.700 ευρώ, δηλαδή αύξηση 700 ευρώ.

για 3 τέκνα ανέρχεται σε 3.000 ευρώ, δηλαδή αύξηση 1.000 ευρώ.

για 4 ή περισσότερα τέκνα ανέρχεται πλέον σε 3.500 ευρώ, δηλαδή αύξηση 1.500 ευρώ.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η αύξηση και η καταβολή του επιδόματος είναι αναδρομική για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1/1/2023.

Κοινοποίηση

Leave a Comment