Περί προγραμματισμού κατασκευής δικτύου Φυσικού Αερίου

Με τα α) και β) σχετικά, μας ενημερώσατε ότι στα πλαίσια των εργασιών εκσκαφής για την εγκατάσταση δικτύου Φυσικού Αερίου απαιτούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανά ημέρα επί των οδών Λεωσθένους Δεδούση, Σατωβριάνδου, Πατρόκλου, Χατζοπούλου, Παλαιολόγου, Θερμοπυλών, Φειδίου, Έσλιν,Λεωνίδου και Πλατεία Πάρκου.                     

Οι εργασίες στα παραπάνω τμήματα θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 12-02-2024, θα διαρκέσουν περίπου ένα μήνα και θα είναι σε σειρά οι εξής :

  • Χατζοπούλου (κυκλοφορία μέσω Πάρκου – Καποδιστρίου)
  • Λεωσθένους Δεδούση (κυκλοφορία μέσω Λεωνίδου)
  • Φειδίου
  • Έσλιν
  • Λεωνίδου (από Καποδιστρίου έως Παλαιολόγου)
  • Παλαιολόγου
  • Θερμοπυλών (κυκλοφορία μέσω Πανουργιά, Παπακυριαζή, Παπαφλέσσα)
  • Σατωβριάνδου (κυκλοφορία από Δροσοπούλου και περιφερειακά)
  • Πλατεία Πάρκου (από Σατωβριάνδου έως το Public)
  • Πατρόκλου (κυκλοφορία από Δροσοπούλου ή Σατωβριάνδου)

Σύμφωνα με τα παραπάνω θα γίνει  τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των παραπάνω οδών, και τροποποίηση των λεωφοριογραμμών ανάλογα με την πορεία των εργασιών και μετά το πέρας των εργασιών η κυκλοφορία θα δίνεται καθημερινά προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πολιτών.

Παρακαλούμε  όπως προβείτε: σε συνεννόηση με τα εμπορικά καταστήματα για ελεύθερη πρόσβαση για την φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων, στην προειδοποίηση των οδηγών, και ρυθμίσετε την κυκλοφορία με κατάλληλη σήμανση και με φυσική παρουσία (σημαιοφόρους) όπου χρειάζεται και την μη εκτέλεση εργασιών την ημέρα της Λαικής Αγοράς (Σάββατο).

Επίσης παρακαλούμε για την έντεχνη και βέλτιστη αποκατάσταση με ασφαλτική στρώση των τομών το συντομότερο δυνατόν, καθώς επίσης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των πεζών και οχημάτων για την αποφυγή ατυχημάτων κατά την εκτέλεση των εργασιών.  

Επισημαίνουμε ότι επειδή ο προγραμματισμός, η εκτέλεση  και η επίβλεψη των εργασιών του φυσικού αερίου , γίνονται από την Διεύθυνση Εργων της Δημόσιας επιχείρησης δικτύων διανομής αερίου, ΔΕΔΑ Α.Ε. (τηλ. 2162000499 e-mail:info@deda.gr) και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης του Δήμου στην εκτέλεση των εργασιών αυτών, για οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στον προγραμματισμό των εργασιών να ενημερώνετε άμεσα όλους τους φορείς.

Κοινοποίηση

Leave a Comment