Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχων σε υπαλλήλους του Δήμου Λαμιέων

 Προβολή αρχείου

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Αναθέτουμε την άσκηση των καθηκόντων Ληξιάρχου του Δήμου Λαμιέων στους παρακάτω
υπαλλήλους.
1. Ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Λαμιέων, ήτοι της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Λαμιέων,
τον Κωνσταντάκη Κυριαζή του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, με βαθμό Α΄.
2. Ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου, ήτοι της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Γοργοποτάμου, τον Καραντζάβελο Κωνσταντίνο του Γρηγορίου, κλάδου ΔΕ ΔιοικητικούΛογιστικού, με βαθμό Α΄.
3. Ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Υπάτης, ήτοι της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Υπάτης την Γαλάνη Βασιλική του Δημητρίου, κλάδο ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού,με βαθμό Α΄.

 

Κοινοποίηση

Leave a Comment