Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων, Εντεταλμένων Συμβούλων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Προβολή αρχείου

Κοινοποίηση

Leave a Comment