ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΑΠΟ 1/09/2023 ΕΩΣ 30/09/2023

Στην Διαύγεια του Δήμου Λαμίας υπάρχει ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΑΠΟ 1/09/2023 ΕΩΣ 30/09/2023 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) με ΑΔΑ; ΨΣΑΓΩΛΚ-ΑΟ8 . Πήρα τα έξοδα και τα ταξινόμησα από το μεγαλύτερο στο μικρότερο και μπορείτε να τα δείτε εδώ:
Πρωταθλητής των εξόδων είναι το Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 2.351.997,55 ευρώ!!!
Το έγγραφο του Δήμου Λαμίας είναι εδώ : https://diavgeia.gov.gr/…/%CE%A8%CE%A3%CE%91%CE%93%CE….
Είναι πολύ ενδιαφέρον να το μελετήσετε για να δείτε που και πως ξοδεύει τα χρήματα ο Δήμος. Δυστυχώς αυτό ΤΟ ΟΥΣΙΩΔΕΣ κομμάτι ΔΕΝ θίχτηκε καθόλου στην προεκλογική εκστρατεία.
Κοινοποίηση

Leave a Comment