Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία “Σύμβουλος ωρίμανσης συγχρηματοδοτούμενων έργων”

28 August 2020 inlamia 0

Περίληψη: Αντικείμενο είναι η παροχή υπηρεσιών χρηματοικονομικού συμβούλου (έργων, δράσεων, κλπ.) ο οποίος: -Θα διερευνά, καταγράφει και ενημερώνει για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης του Δήμου…

Πόσα χρήματα θα πάρει κάθε Δήμος με σκοπό την προμήθεια μασκών για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό

25 August 2020 inlamia 0

ΑΔΑ: ΨΩΤ946ΜΤΛ6-Μ3Ε – Έκτακτη επιχορήγηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για λογαριασμό των Δήμων με σκοπό την προμήθεια μασκών για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό  Προβολή…

6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020

15 August 2020 inlamia 0

Έγκριση της 6ης αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020 της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Λαµιέων σε υφιστάµενους κωδικούς αριθµούς εξόδων του προϋπολογισµού της Επιχείρησης, όπως…