Διορισμός Μετακλητού Γενικού Γραμματέα Δήμου Λαμιέων

 Προβολή αρχείου

Διορίζουμε την Ζωβοΐλη Αθανασία του Σπυρίδωνα στη θέση της μετακλητού Γενικής Γραμματέως του Δήμου Λαμιέων με αρμοδιότητες αυτές που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 161 του ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 3801/2009

 Λήψη αρχείου 

Κοινοποίηση

Leave a Comment