Πρόβλημα με την Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Λαμίας

Άρση της αναγνώρισης Νοσοκομείου ως κατάλληλου κέντρου εκπαίδευσης ειδικευόμενων ιατρών για την ειδικότητα της Παιδιατρικής.

αποφασίζουμε: Κυρώνεται η ανωτέρω υπ’ αρ. (8) σχετική απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ, με την οποία εγκρίνεται η άρση αναγνώρισης του Παιδιατρικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας ως κατάλληλο κέντρο εκπαίδευσης διάρκειας ενάμισι (1 ½) έτους για την άσκηση των ειδικευόμενων ιατρών στην ιατρική ειδικότητα της Παιδιατρικής, την αναστολή εκπαίδευσης τους και την μεταφορά όσων υπηρετούν ήδη ως ειδικευόμενοι της ως άνω ειδικότητας στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας σε άλλα κατάλληλα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας ως υπεράριθμοι.

Το ΦΕΚ : 20230207403

Κοινοποίηση

Leave a Comment