Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για συμμετοχή σε συνεδριάσεις

 Προβολή αρχείου

Καθορίζει το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου και έως τέσσερις μηνιαίως, καθώς επίσης και για την ειδική
συνεδρίαση λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής πέραν του ορίου των 4 συνεδριάσεων μηνιαίως, στο ποσό των 55,57€ στους δημοτικούς
συμβούλους, των οποίων η κατοικία απέχει περισσότερο από 10 χλμ. από τη δημοτική κοινότητα Λαμίας και στο ποσό των 38,89€ στους δημοτικούς
συμβούλους, των οποίων η κατοικία απέχει λιγότερο από 10 χλμ. από τη δημοτική κοινότητα Λαμίας, που φιλοξενεί την έδρα του Δήμου.

Η καταβολή των ανωτέρω αποζημιώσεων θα γίνεται ανά 2 μήνες και συμφωνα με τις ημερομηνίες υποβολής, που οριζει η Ενιαια Αρχή
Πληρωμών (ΕΑΠ).
Το προϋπολογιζόμενο συνολικό ποσό των ανωτέρω αποζημιώσεων έχει εγγραφεί στον ΚΑ 00.6122.0001 «Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2024

Κοινοποίηση

Leave a Comment