Πρόσληψη Επιστημονικού Συνεργάτη του Δημάρχου

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στην Λαμία και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 13/02/2024 μεταξύ των: Α. Πανουργιά Ν. Παπαϊωάννου, Δημάρχου Λαμιέων, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Λαμιέων και Β. Κολιόπουλος Κωνσταντίνος του Αθανασίου, κατοίκου Λαμιέων, πτυχιούχου Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 Προβολή αρχείου

Κοινοποίηση

Leave a Comment