Συγκρότησης επιτροπής για την σύνταξη νέου κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων

Προβολή αρχείου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα :
Συγκροτεί επιτροπή για την σύνταξη του νέου κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων, η οποία θα αποτελείται :
1)-Από την Γενική Γραμματέα του Δήμου, κα Αθανασία Ζωβοΐλη, ως Πρόεδρο της Επιτροπής
2)-Από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σεραφείμ Πρέντζα, ως μέλος της επιτροπής,
3)-Από την Δημοτική Σύμβουλο, της παράταξης της πλειοψηφίας «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ» κα Αργυροπούλου Ευθυμία, ως μέλος της επιτροπής,
4)-Από τον Δημοτικό Σύμβουλο, της παράταξης της μειοψηφίας «ΛΑΜΙΑ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ» κ. Κυροδήμο Γεώργιο, ως μέλος της επιτροπής και,
5)-Από τον Δημοτικό Σύμβουλο, της παράταξης της μειοψηφίας «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ» κ. Κυριακάκη Βασίλειο, ως μέλος της επιτροπής.

Κοινοποίηση

Leave a Comment