Εκλογή εκπροσώπων του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Στερεάς 

 Προβολή αρχείου

Αποδέχεται και εγκρίνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
Εκλέγει εκπροσώπους του Δήμου Λαμιέων, ως μέλη στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας μέχρι το τέλος της δημοτικής περιόδου τους κάτωθι δημοτικούς
συμβούλους:
Ι)-Τακτικά Μέλη του Συνδυασμού της πλειοψηφίας «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ», (8) έδρες.
1)- Ποντίκας Γεώργιος του Λάμπρου,
2)- Κυρίτσης Δημήτριος του Ηλία,
3)- Ζήσιμος Γεώργιος του Βασιλείου,
4)- Καραγιαννίδης Βασίλειος του Απόστολου,
5)- Θεοδώρου Στέργιος του Γεωργίου,
6)- Ματσούκα- Χάψα Ευαγγελία του Νικολάου,
7)- Σγάγιας Γεώργιος του Γρηγορίου,
8)- Στεργίου Αθανάσιος του Κωνσταντίνου.
ΙΙ)-Τακτικά Μέλη των Συνδυασμών της μειοψηφίας.
Α)-Τακτικά Μέλη του Συνδυασμού «ΛΑΜΙΑ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ» (4) έδρες.
1)- Μουστάκας Κωνσταντίνος του Ιωάννη,
2)- Ντούζγος Αθανάσιος του Δημητρίου,
3)- Ξεφλούδας Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος,
4)- Τζούφλας Δημήτριος του Κωνσταντίνου.
Β)-Τακτικό Μέλος του Συνδυασμού «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ» (1) έδρα.
1)- Κυριακάκης Βασίλειος του Κωνσταντίνου,
ΙΙΙ)-Αναπληρωματικό Μέλος του Συνδυασμού της πλειοψηφίας «ΔΥΝΑΜΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ».
1)- Τζουβάρας Αχιλλεύς του Χρήστου
ΙV)-Αναπληρωματικά Μέλη των Συνδυασμών της μειοψηφίας.
Α)-Αναπληρωματικό Μέλος του Συνδυασμού «ΛΑΜΙΑ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ»
1)- Λέντας Νικόλαος του Σπυρίδωνος,
Β)-Αναπληρωματικό Μέλος του Συνδυασμού «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΛΑΜΙΑ»
1)-Αντωνίου- Σιούτα Μαρία του Ιωάννη

Κοινοποίηση

Leave a Comment