Γιατί στην Ελλάδα πληρώνουμε τόσα πολλά για ενέργεια – Μεγαλύτερος ανταγωνισμός – Μικρότεροι λογαριασμοί

Μετά και την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τις αυξήσεις των τιμών καταναλωτή, η ενέργεια έχει μπει δυναμικά στο προσκήνιο. Στη χώρα μας, πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, η λιανική αγορά τόσο της ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και του φυσικού αερίου χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση, με λίγες κυρίαρχες εταιρίες να ελέγχουν σημαντικό μερίδιο της αγοράς.

Το Policy Brief του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών «Οι τάσεις και τα οικονομικά αποτελέσματα της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα» παρουσιάζει αναλυτικά την υφιστάμενη κατάσταση, το ρυθμιστικό πλαίσιο και τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, και προτείνει συγκεκριμένες προτάσεις για τη βιώσιμη ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ευελιξίας στην ενέργεια και την παραγωγή οφέλους για τον τελικό καταναλωτή.

H πλήρης έρευνα :

The post Γιατί στην Ελλάδα πληρώνουμε τόσα πολλά για ενέργεια – Μεγαλύτερος ανταγωνισμός – Μικρότεροι λογαριασμοί appeared first on ekatanalotis.gr.

Κοινοποίηση